фэд

NEWS

Компанія АТ «ФЕД» зустріла весну тренінгом

Mar. 11 2020

Співробітники АТ «ФЕД» зустріли весну тренінгом за програмою «ISO 14001 : 2015. Системи екологічного менеджменту (СЕМ) ». При підготовці даного тренінгу, провідний викладач «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА» Соловей С.М., велику увагу приділив вивченню впливу виробничих процесів на екологію, планування діяльності на робочому місці з урахуванням екологічних аспектів, ризиків і можливостей, постановки та досягнення екологічних цілей.

Сергій Авершин

Представник керівництва по СЕМ

Корисно і правильно почати впровадження ISO 14001 з навчання та аналізу, в процесі якого порівняти поточну діяльність в області екології до вимог ISO 14001.
Олег Гулий

Заступник голови правління з менеджменту якості та сертифікації

Сьогодні АТ «ФЕД» виконує замовлення підприємств виробників авіаційної техніки цивільного призначення.
Підтримка проекту вищим керівництвом має велике значення. Роль топ-менеджерів, крім встановлення екологічної політики і цілей, перш за все у виділенні достатніх ресурсів, усунення перешкоди і підтримки лідерського підходу на всіх рівнях та етапах впровадження СЕМ.