iso45k

ISO 45001 (OHSAS 18001)

Сертифікація систем управління гігієною та безпекою праці

ЗАДАЧА БіЗНЕСу

Організації все частіше намагаються досягнути стійкої результативності в сфері професійного здоров'я та безпеки, а також демонстрації акціонерам, співробітникам, клієнтам та іншим зацікавленим сторонам своєї здатності керувати ризиками та відвищувати результативніть своєї діяльності, продукції та послуг. В інтересах захисту професійного здоров'я та підвищення безпеки посилюються вимоги законодавства, економічної політики, управління кадрами та вводяться інші заходи. Масове поширення стурбованості акціонерів та інших сторін з усією очевидністю вимагає підтвердження зобов'язань компанії в сфері гігієни та безпеки праці. 

Рішення

ISO 45001:2018 "Система управління гігієною та безпекою праці - Вимоги" (Occupational health and safety management systems – Requirements) - міжнародний стандарт, який встановлює вимоги для впровадження системи управління охороною здоров'я, гігієною та безпекою праці. 

ISO 45001 прийшов на зміну стандарту OHSAS 18001, дія котрого закінчується в березні 2021 року.  

Стандарт базується на новому підході - ризик-менеджменті. Розробники стандарту використовували підхід Структури Високого Рівня, який робить можливим повну інтеграцію ISO 45001 з іншими системами управління, такими як  ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015.

Переваги 

Удосконалення СМГыБП може покращити роботу компанії, а саме, наприклад, забезпечити: 

  • Доступ до фінансування
  • Доступ до ринку (участь в тендерах)
  • Зменшення прямих та непрямих витрат в бізнесі
  • Зменшення кількості нещасних випадків та професійних захворювань 
  • Покращення іміджу компанії та сприйняття клієнтами. 

Організації несуть відповідальність за здоров'я та безпеку співробітників та людей, які працюють під їх керівництвом. По цій причині, компанія повинна забезпечити робоче місце, попередження нещасних випадків, травм та професійних захворювань. 

Привабливысть стандарту в тому, що він дає змогу попередити небезпечні ситуації на виробництві, замість того, щоб виправляти наслідки уже після таких.  

Очікуємими результатами функціонування системи являються:

  •  попередження травм та збитків для здоров'я співробітників;
  •  забезпечення небезпечних в плані здоров'я та умов праці робочих місць;
  •  виключення чи мінімізація ризиків в сфері СМГіБП за рахунок прийняття результативних попереджувальних заходів. 

переваги бюро верітас

Сфера покриття - Завдяки штату кваліфікованих аудиторів в 140 країнах світу ми пропонуємо своїм клієнтам подвійну перевагу - міжнародний досвід та відмінне знання локальних реалій. Це дозволяє нам надавати уніфіковані послуги в будь-якому регіоні, де працюють наші клієнти. 

Досвід - Наші аудитори володіють обширними знаннями в конкретних сферах промисловості, знанням локальних нормативів, законів та знанням мови, що дозволяє нам пропонувати послуги, враховуючи конкретні потреби клієнтів. 

Акредитації – Бюро Верітас Сертифікейшн має акредитацію більш як в 50 національних на міжнародних організацій на проведення послуг по сертифікації систем управління. Компанія однією з перших отримала глобальну акредитацію UKAS для виконання робіт по сертифікації по ISO 45001:2018, що в свою чергу на міжнародному ринку являється гарантією відповідності сертифікованої системи управління вимогам стандарту. 

Визнання - Сертифікат Бюро Верітас Сертифікейшн має визнання в усьому світі та являється знаком прагнення сертифікованої організації до вдосконалення, сталого розвитку та надійності.