Нульовий доступ

НОВИНИ

Безпека машин «Нульовий доступ»

ноя. 5 2020

Протягом всього існування промисловості, ми можемо спостерігати її розвиток, удосконалення обладнання, технологій, застосування автоматизованих систем, систем дистанційного керування процесами та багато іншого. Однак, в силу певних економічних ситуацій, багато країн до сих пір використовують обладнання, яке давно вичерпало свій ресурс і застаріло не тільки в моральному, але і в технічному розумінні.

Виробниче обладнання, машини при виготовленні повинні відповідати певним вимогам ДСТУ, а також «Вимогам безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками». Згідно цих норм, якщо існує небезпека через механічний контакт із рухомими частинами та електричними компонентами виробничого обладнання, що може призвести до нещасних випадків, його частини обладнуються захисними огородженнями чи пристроями для унеможливлення доступу до небезпечних зон або пристроями для зупинення руху небезпечних частин до моменту досягнення небезпечних зон.

Заводи-виробники, при проектуванні і виробництві устаткування мають враховувати дані вимоги. Однак більша частина обладнання на вітчизняних підприємствах – це обладнання середини минулого століття, яке вже давно не відповідає сучасним нормам безпеки.

Безпечна поведінка передусім!

робота

Не дивлячись на те, що виробничим обладнанням повинен користуватися спеціально навчений персонал, який знає всі ризики на робочому місці, вивчив вимоги інструкції з безпечної експлуатації відповідного обладнання, Європейські роботодавці дотримуються принципу, що на підприємстві, не повинна мати можливість травмуватися навіть «дитина». Та як ми можемо спостерегти, у зв’язку з низькою культурою безпеки та небезпечними діями, деякі працівники знаходять ту «дірку» в захисті та можуть обійти його (просунути руку до технологічного отвору в огорожі, або навить відкрити його та заблокувати кінцеві вимикачі та інше), тім самим наразивши себе на небезпеку та травмуватися.

Що може зробити роботодавець, щоб попередити нещасні випадки під час небезпечних дій при використанні обладнання?

Розглянемо практику «Нульового доступу» до машин, як метод що унеможливлює потрапляння працівника до небезпечних зон електричних і рухомих частин обладнання. Отже «Нульовий доступ» має виключити вплив небезпечних факторів та мінімізувати вплив ризиків на працівника та виключити його втручання в роботу цього обладнання в нормальних умовах.

Метод «Нульового доступу» керується такими принципами:

1. Ні оператор, який експлуатує обладнання, ні будь-який інший працівник, не повинні випробувати на собі дію ризику, пов'язаного з обладнанням;

2. Небезпечні частини обладнання повинні бути захищені від несанкціонованого втручання, в тому числі з урахуванням небезпечної поведінки працівника;

3. Будь яка огорожа не може бути знята або відкрита без застосування спеціальних замикаючих пристроїв/ключів або має бути обладнана приладами безпеки, пов'язаними з пусковим пристроєм устаткування.

Проведення оцінки для впровадження «Нульового доступу» базується на вимогах міжнародного стандарту ISO 13857:2008 «Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками».

Метод «Нульового доступу» вимагає:

- ідентифікації та оцінці ризиків;

- інструментальні вимірювання відстань до небезпечних зон машин;

- документованого оформлення результатів оцінки;

- наявність компетентної команди досвідчених фахівців, до складу якої входять представники служб охорони праці, експлуатації/виробництва, ремонтно-технічної та інші служби з урахуванням специфіки виробництва;

- врахування не тільки рутинних операцій при експлуатації обладнання, а й можливої нестандартної небезпечної поведінки працівника (можливість проникнення через захисні огорожі і т.п.).

Метод «Нульового доступу» максимально ефективний для досягнення мети не тільки по зниженню рівня виробничого травматизму, а й досягнення його нульового рівня, адже не дарма в назві методу фігурує «нуль».

 

Бюро Верітас надає можливість:

  • Навчання і розуміння працівниками методу «Нульового доступу»;
  • Проведення ідентифікації та оцінки ризиків згідно методології стандарту;
  • Розробку процедур та інструкцій;
  • Впровадження процесу на вашому підприємстві;
  • Проведення аудитів та інспекцій виконання вимог.

МИ ЗРОБИМО ВАШ БІЗНЕС БЕЗПЕЧНИМ І УСПІШНИМ!