GMP+

GMP+

БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОРМІВ

ЗАДАЧА БІЗНЕСУ


Безпечність та якість кормів являється ключовими задачами для всіх компаній, які задіяні в даній сфері, та втрата контролю нам ними може привести до значних наслідків. Системний контроль являється основним підходом для зниження ризиків та підвищення якості. Компанії, які бажають вийти на зовнішні ринки, зокрема європейські ринки, повинні бути сертифіковані по стандарту, який признаний Міжнародною організацією GMP+. Поширення знань про  GMP+ веде до збільшення світового попиту на даний сертифікат. Нормативні положення GMP+  знаходяться в процесі постійного розвитку та поліпшення, зміни стосуються всіх організацій в міжнародному ланцюгу поставок. 

Рішення


Стандарти GMP+ були розроблені з метою гармонізації вимог до кормів для забезпечення їх якості та безпечності для всіх етапів виробничого ланцюга. Стандарти базуються на загальновизнаних принципах запезпечення безпечності  – HACCP. Вибір застосовного стандарту (В1, В2 та ін.) та сфери сертифікації (виробництво кормів, торгівля кормами, транспортування кормів і т.д.) залежить від ролі організації в виробничому ланцюгу.

ЧОМУ БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН?

  • Експертиза кормів – Бюро Верітас Сертифікейшн спеціалізується в проведенні сертифікайного та наглядових аудитів GMP+. Наші кваліфіковані аудитори працюють в різних секторах специализируется в проведении сертификационного и надзорных аудитов. Наши высококвалифицированные аудиторы работают в разных секторах и предоставляют услуги с учетом Вашей специфики.
  • Признание – Бюро Веритас Серификейшн признано Международной организацией GMP+, является экспертом в пищевой отрасли, сертифицировало большое количество предприятий по всему миру.
  • Сеть – Сеть офисов и лабораторий в 140 странах. Опыт работы на международной арене в сочетании со знанием местных реалий, языка и законодательства гарантирует исключительно качественное проведение аудита.
  • Логотип - Во всем мире логотип «Бюро Веритас Сертификейшн» является знаком стремления к совершенствованию, устойчивому развитию и надежности.

НАШ ПОДХОД


Основные этапы сертификационного процесса:

  • Определение области сертификации в рамках стандарта GMP+
  • Предварительный аудит (по желанию): анализ и диагностика степени соответствия системы безопасности кормов организации требованиям стандарта GMP+
  • Аудит проводится в один этап с изучением документации
  • При положительном результате аудита выдается сертификат сроком действия 3 года
  •  Ежегодные надзорные аудиты проводятся для подтверждения того, что система продолжает соответствовать требованиям стандарта
  • Ре-сертификация по истечении 3 лет

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ


Что такое FSD?


Feed Safety Database (FSD) – база данных безопасности кормов, которая содержит ценную
информацию о безопасном использовании кормов. Она постоянно обновляется с учетом текущей
оценки рисков и находится на сайте GMP+ (www.gmpplus.org).


Мой продукт считается кормовым материалом?


В системе GMP+ разработан алгоритм, который определяет, является тот или иной продукт
кормовым материалом и соответственно должен быть внесен в FSD. Данный алгоритм доступен на
сайте GMP+ на трех языках (голландском, немецком и английском).