AIRCRAFT

Аерокосмос: AS/EN 9100:2018

Аерокосмічна промисловість є, мабуть, найскладнішою галуззю в світі. Найбільші компанії, такі як виробники літаків і OEM-виробники, вимагають, щоб їхні постачальники контролювали свої процеси, розуміли специфічні вимоги замовників і концентрувалися на постійному вдосконаленні. Сертифікація вашої організації і системи управління за стандартами EN 9100:2018 є вирішальнj. перевагою для демонстрації того, що ваша компанія відповідає цим критеріям.

Що таке стандарт AS/EN 9100:2018?

AS/EN 9100:2018 - визнаний у всьому світі стандарт, тісно пов'язаний з менеджментом якості, оскільки він застосовується до будь-якої організації, що працює в ланцюзі постачань аерокосмічної промисловості. Він замінює стандарт AS/EN 9100:2016 після оновлення стандарту ISO 9001 в вересні 2015 року.

Нова версія стандарту базується на високорівневих структурі ISO 9001:2015 року, який грунтується на підходах управління ризиками та постійного вдосконалення з урахуванням змін у змісті, характерних для аерокосмічної галузі, в порівнянні з попередньою версією.

Що нового запропоновано?

Системи безпеки

Ризик-менеджмент

Управління змінами

Попередження підробок

Людські фактори

Етична поведінка/Інформування

Які основні переваги сертифікації за цим стандартом?

  • Показати докази зрілої організації та відповідності вимогам СМЯ, що пред'являються новітній атестації.
  • Можливість управління змінами по всьому ланцюжку поставок автомобільної продукції і її життєвого циклу на основі дотримання підходу, заснованого на управлінні ризиками.
  • Чітка орієнтація на постійне вдосконалення (запобігання дефектів, зниження відхилень).

 

Ключові етапи процесу сертифікації за AS/EN 9100:2018 

Цикл сертиф

Підхід Бюро Верітас до сертифікації був створений більше 30 років тому і підтримується глобальною акредитацією, що проводиться Службою акредитації Великобританії (UKAS).

Визначення області сертифікації.

Попередній аудит (за запитом): аналіз прогалин і діагностика вашого поточного положення в порівнянні зі стандартом.

Сертифікаційний аудит проводиться в 2 етапи:

1 етап. Перевірка готовності організації до сертифікації.

2 етап. Оцінка впровадження, в тому числі ефективності, системи управління організацією.

За успішних результатів 2-го етапу аудиту видається сертифікат терміном на 3 роки.

Наглядові аудити проводяться з метою перевірки того, що система менеджменту продовжує відповідати вимогам стандарту, а також з метою контролю за постійним вдосконаленням.

Ресертифікація після закінчення 3 років для підтвердження безперервного відповідності та ефективності системи менеджменту в цілому.

  • ЕКСПЕРТНаші аудитори мають великий досвід в технічних питаннях, а також глибоким знанням місцевих нормативних актів, ринків і мови, що дозволяє їм пропонувати рішення, адаптовані до ваших потреб.
  • ВИЗНАННЯБюро Верітас Сертифікейшн визнана більш ніж 40 національними і міжнародними акредитаційними органами по всьому світу.
  • ЗНАК ВСЕСВІТНЬОГО ВИЗНАННЯЗнак "Бюро Верітас Сертифікейшн" - всесвітньо визнаний символ незмінною прихильності вашої організації до досконалості, сталого розвитку та надійності.
  • ДОСВІДЧЕНІ ВИКЛАДАЧІНаші навчальні курси проводяться провідними аудиторами з багаторічним досвідом роботи в промисловості і глибоким розумінням специфіки, які пройшли навчання в області міжособистісного спілкування, міжкультурних питань і концепцій навчання для дорослих.
  • МЕРЕЖА150 000 діючих сертифікатів ISO і + 8 000 кваліфікованих аудиторів, Бюро Верітас присутній в 140 країнах світу з місцевими фахівцями в 80 країнах.

Для отримання додаткової інфомації:

contact.BSD@bureauveritas.com