Онлайн курс «

Вимоги ЄС для експортерів продуктів рослинного походження

Програма курсу


«Вимоги ЄС для експортерів продуктів рослинного походження»

Мета навчального курсу: Даний курс спрямований на підвищення компетенції та обізнаності українських експортерів, щодо законодавства ЄС.

Для кого призначений курс:
 • власників бізнесу
 • керівників комерційних відділів
 • менеджерів ЗЕД
 • логістів
 • співробітників відділу якості
 • всіх залучених осіб в експортній діяльності компанії
Основні теми:
 • Базове законодавство ЄС для продуктів рослинного походження
 • Типові проблеми при експорті до ЄС та шляхи їх вирішення
 • Експорт органічної продукції з України
 • Добровільна сертифікація для збільшення цінності товару
 • Фітосанітарні перевірки на пункті в’їзду у ЄС

9.00 – 9.15 Вступне слово, знайомство учасників тренінгу.

9.15 – 11.00 Базове законодавство ЄС для продуктів харчування рослинного походження.

 • Регламент (ЄС) № 178/2002 Про основні принципи продовольчого права ЄС та створення Європейського агентства продовольчої безпеки,
 • Регламент (ЄС) № 852/2004 про гігієну продуктів харчування,
 • Регламент (ЄС) № 882/2004 про офіційний контроль продуктів харчування та кормів),
 • Регламент (ЄС) № 2073/2005 про мікробіологічні критерії, що застосовуються до продуктів харчування.
Пестициди та інші контамінати включаючи радіацію
 • Регламент (ЄС) 1881/2006 встановлення максимальних рівнів для деяких забруднюючих речовин у продуктах харчування(з доповненями  за 2019)
 • Регламент (ЄС) 396/2005 про максимальні рівні залишків пестицидів у харчових продуктах і кормах рослинного і тваринного походження(з доповненями  за 2019)
 • Регламент (Євратом) 2016/52 Встановлення максимально допустимих рівнів радіоактивного забруднення харчових продуктів і кормів після ядерної аварії або будь-якого іншого радіологічного надзвичайного випадку.

11.00-11.15 Каво-перерва

EFSA (Європейське агентство продовольчої безпеки)

Простежуваність (Від лану до столу)

RASFF (система оперативного оповіщення для харчових продуктів і кормів)

Trade Helpdesk – веб-портал для експортера

Добровільна сертифікація для збільшення цінності товару
 • Переваги сертифікації за стандартами, що визнає GFSI (Глобальна ініціатива із безпечності харчових продуктів).
 • Основна різниця між стандартами BRC Food, IFS Food та схемою сертифікації FSSC 22000. Який із стандартів найкраще обрати для Вашого підприємства.

13.00-14.00 Обід

14.00-17.00 Контроль здоров’я рослин та фітосанітарні заходи

 • Директива № 2000/29/ЄС –  з урахуванням Регламенту (ЄС) №2016/2031): наявність фітосанітарного сертифікату; проходження митних перевірок у пункті в’їзду на територію ЄС;
 • (ЄС) №1235/2008 імпорт органічної продукції
Маркування харчових продуктів
 • Регламент (ЄС) №1169/2011 Загальні та спеціальні правила маркування харчових продуктів
 • Регламент (ЄС) 834/2007 маркування органічної продукції