WAREHOUSE

СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ОБЛАДНАННЯ

Ефективна робота підприємств не можлива без правильної організації складу - приміщення з чіткою організацією простору, обладнаного необхідною технікою і конструкціями відповідно до вимог виробництва.

Складське обладнання служить для досягнення максимальної економії часу при транспортуванні вантажу на склад і назад зі складу на вантажну техніку, воно дозволяє багаторазово знизити трудовитрати при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт і транспортних операцій.

Своєчасний аудит складського обладнання допоможе звести до мінімуму ризик нещасних випадків і час простою компанії.


Для вирішення завдань, пов'язаних з організацією та підтримки працездатності складського господарства БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА пропонує:
 • Аналіз вимог
 • Моніторинг показників параметрів робочого середовища
 • Програма контролю та управління складською інфраструктурою
 • Технічний аудит складського господарства та стелажних систем (SEMA)
 • План робіт та програма сертифікації стелажних систем
 • Сертифікація стелажних систем
 • Наглядові аудити
 • Технічна інспекція та випробування стелажних систем
 • Неруйнівний контроль (VT/UT/MP/PT/RT)
 • Охорона праці, промислова безпека і охорона навколишнього середовища (HSE)
 • Звітність

Для детальної консультації звертайтеся до нас!

(044) 354 16 00, contact.bsd@bureauveritas.com