Image
Нефть и нефтехимия

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Власники трубопроводів стикаються з безліччю проблем на тисячах кілометрів нових трубопроводів, а також на своїх сховищах. Вони повинні забезпечувати безпеку і гігієну праці, дотримуватися встановлених законом вимоги і забезпечувати відповідність нових конструкцій технічним вимогам.

Після того, як нова збірка запущена і працює, власники повинні розробити економічно ефективний план управління обслуговуванням і цілісністю активів. І їм необхідно визначити найкращий підхід до проведення регулярних перевірок для досягнення відповідності та запобігання потенційних небезпек уздовж трубопроводу.

 • ОЦІНКА АКТИВІВ КОМПАНІЇ (В Т.Ч. СКЛАДСЬКІ ПОТУЖНОСТІ)

  • Активи компанії (установчий фонд, реєстрація та співзасновники)
  • Реєстрація та адреса потужностей компанії
  • Фінансовий стан
  • Судові позови та претензії
  • Досвід та репутація компанії
  • Сертифікати та ліцензії
  • Звітність
 • АУДИТ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

  • Реєстрація та адреса потужностей компанії
  • Досвід та репутація компанії
  • Аналіз виробничих можливостей та технологій
  • Аудит стану обладнання та інструментів
  • Кваліфікація персоналу
  • Перевірка та аналіз надання типових послуг
  • Сертифікати та ліцензії
  • Звітність
 • АУДИТ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

  • Аналіз та верифікація інвестиційних програм
  • Оцінка Техніко-Економічного Обґрунтування (ТЕО) проектів
  • Технічний аудит проектів
  • Проведення технічної оцінки проектів
  • Аналіз та підтвердження строків виконання проектів
  • Видача інвестиційного звіту банкам та фінансовим установам
  • Звітність
 • ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

  • Аналіз запропонованих проектних рішень
  • Скринінг ринку
  • Організація  та проведення тендерів
  • Технічний супровід при укладанні контракту
  • Перевірка документації
  • Проведення технічної інспекції
  • Технічний супровід замовника при вирішенні спірних питань
  • Претензійна підтримка
  • Проведення технічного нагляду/інспекції:
   • контроль всіх етапів і процесів
   • вхідний контроль обладнання та матеріалів
   • перевірка обсягів виконаних робіт
   • перевірка якості виконаних робіт
   • контроль відповідності проектної документації
   • контроль графіків виконання робіт
   • підготовка і надання звітів за результатами виконаної роботи
  • Звітність
 • ІНСПЕКЦІЇ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ТА РЕЗЕРВУАРНИХ ПАРКІВ

  • Діагностика технічного стану
  • Розроблення методики контролю
  • Заміри емісії (джерел викидів)
  • Неруйнівний контроль (VT/UT/PT/MP/RT)
  • Вхідний контроль
  • Верифікація обсягів
  • Інспекції та аудити
  • Звітність
 • АУДИТ ТА АНАЛІЗ ПРИЧИН АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ ТА ПОЛОМКИ ОБЛАДНАННЯ

  • Аналіз вимог
  • Аналіз документації
  • План інспекції
  • Проведення технічної інспекції
  • Проведення випробувань
  • Звітність
 • ТЕХНІЧНІ АУДИТИ (TECHNICAL DUE DILIGENCE)

  • Аналіз документації
  • План інспекції
  • Проведення технічної експертизи
  • Проведення випробувань
  • Звітність
 • НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ (NDT) МЕХАНІЧНІ ТА ГІДРОВИПРОБУВАННЯ

  • План контролю
  • Візуальний контроль (VT)
  • Магнітопорошковий контроль (MPI)
  • Ультразвуковий контроль (UT)
  • Радіаційний контроль (RT)
  • Руйнівний контроль
  • Визначення хімічного складу металу
  • Проведення гідровипробувань

Для детальної консультації звертайтеся до нас!

(044) 354 16 00, contact.bsd@bureauveritas.com