основ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Кожен з напрямків — морський транспорт і споруди, промисловість, інспекції в процесі
експлуатації, будівництво, сертифікація, вантажі, споживчі товари, урядові контракти і міжнародна торгівля
— направлено на задоволення потреби конкретної галузі.Кожен напрямок пропонує послуги в галузі сертифікації, класифікації, інспекцій, аудитів, випробувань, навчання та управління будівельними проектами, розроблені для задоволення саме Ваших потреб.

День з Бюро Верітас

  • МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ І СПОРУДИ

SHIPMENT

Будучи товариством з класифікації, Бюро Верітас Україна виконує оцінку суден на відповідність ряду правил та вимог, в основному, здійснює оцінку конструктивної міцності та надійності устаткування суден. Крім того, ми виконуємо сертифікацію суден та судового обладнання від імені офіційних органів країни прапора. Додаткові послуги включають в себе технічну підтримку і навчання. Виконуючи цю діяльність, ми здійснюємо внесок в безпеку перевезень на морі та захист навколишнього середовища.

  • ПРОМИСЛОВІСТЬ ​​​​​​

Бюро Верітас Україна допомагає компаніям різних напрямків у проведенні оцінки виробничого обладнання та процесів, починаючи з етапу проектування до монтажу, запуску та експлуатації.
Розглядаються питання надійності та безпеки операцій і відповідність нормативним вимогам. Наші послуги включають оцінку відповідності, моніторинг виробництва, менеджмент безпеки об'єктів і сертифікацію. Маючи в своєму розпорядженні мережу лабораторій, ми також проводимо перевірку надійності виробничого обладнання та продукції за допомогою неруйнівного контролю і випробування матеріалів.

  • ІНСПЕКЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

SGF

Бюро Верітас Україна проводить регулярні перевірки для оцінки відповідності обладнання в процесі експлуатації вимогам в сфері охорони здоров'я та безпеки або специфічним вимогам замовника. Такі перевірки проводяться для гарантії безпеки широкого спектру обладнання: від електричних установок, систем пожежної безпеки, ліфтів і машинного обладнання до вантажопідйомних машин і механізмів. Наші послуги включають інспекції в процесі монтажу устаткування, регулярні інспекції в процесі експлуатації і після технічного обслуговування або ремонту.

  • БУДІВНИЦТВО ​​​​​​

Надаючи послуги на будь-якому етапі проекту будівництва, Бюро Верітас Україна допомагає будівельним організаціям і компаніям, що займаються питаннями нерухомості, досягати цілей в області якості і безпеки.

  • СЕРТИФІКАЦІЯ

Будучи незалежним органом з сертифікації, Бюро Верітас Сертифікейшн пропонує повний спектр послуг в області сертифікації та аудиту. Ми проводимо аудити на відповідність вимогам міжнародних стандартів, а також специфічним вимогам замовників в області якості, охорони праці та безпеки на виробництві, екології та соціальної відповідальності. Подальші аудити стимулюють процес стійкого розвитку.

  • ВАНТАЖІ

WERWRWRWE

Бюро Верітас Україна надає широкий спектр інспекційних послуг та проводить лабораторні випробування для всіх видів вантажів: нафти і нафтопродуктів, металів, мінеральної сировини і сільськогосподарської продукції.

  • СПОЖИВЧІ ТОВАРИ

Бюро Верітас Україна співпрацює з роздрібними мережами і виробниками товарів народного споживання в усьому світі, оцінюючи продукцію і процеси виробництва на предмет відповідності вимогам в області якості, експлуатаційних характеристик і нормативів. Ми проводимо випробування продукції, перевірку товарів, оцінку виробництва, незалежні аудити і тренінги для персоналу. Наші проактивні рішення для ланцюжка поставок допомагають нашим клієнтам краще управляти ризиками, захистити свою торгову марку, знизити витрати і скоротити час виведення продукції на ринок.

  • УРЯДОВІ КОНТРАКТИ І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Бюро Верітас Україна укладає контракти з урядами країн на проведення кількісних і якісних інспекцій імпортованих вантажів, а також на здійснення перевірки відповідності стандартів виробника стандартам країни призначення. Ми забезпечуємо практичну реалізацію міжнародних норм з попередження і зниження ризиків у зовнішньоекономічних контрактах, виконуючи функції незалежного експерта.