Image
HSE1

Охорона праці та екологічна безпека (HSE)

Image
HSE3
Image
HSE2
ЩО ПРОПОНУЄ БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА:
 • Інспекція Охорони праці на будівельних майданчиках

  • Проведення регулярних аудитів на виявлення невідповідностей і порушень
  • Розробка процедур та інструкцій
  • Проведення інструктажів і навчання
 • Управління ризиками

  • Аудит за стандартом ISO 31000:2018 (Управління ризиками. Принципи та рекомендації)
  • Підтримка у впровадженні стандарту ISO 31010: 2009 (Управління ризиками. Методи оцінки ризиків)
  • Розробка і впровадження системи оцінки ризиків на робочому місці (СЛАМ, «5 кроків», АБВР (Аналіз Безпечного Виконання робіт))
 • Культура безпеки

  • Розробка ключових правил безпечної поведінки
  • Впровадження системи поведінкових аудитів (ПНВР (Планове Спостереження за Виконанням робіт), СБ (Взаємодія з Безпеки)
  • Комплексна оцінка рівня культури безпеки організації на основі ключових елементів
 • Управління інцидентами

  • Розробка програми попередження інцидентів і нещасних випадків
  • Надання підтримки в ході розслідування нещасних випадків
 • Діагностика та інспектування

  • Рівень мотивації і лідерства в організації
  • Рівень комунікації в області HSE
  • Рівень стану стандартів і процедур
  • Рівень стану об'єктів і обладнання
 • Екологічна безпека

  • Проведення екологічних аудитів (ASTM E1527-13 Standard Practice for Environmental Site Assessments)
  • Розробка і впровадження системи управління відходами на підприємствах
 • Аналіз законодавчих вимог в області HSE

  • Аналіз локального і зарубіжного законодавств
  • Складання загальних карт законодавчих та нормативних актів
  • Складання карт законодавчих та нормативних актів, адаптованих до окремих напрямків бізнесу (наприклад, перевірка окремих видів обладнання)
 • Пожежна безпека

  • Проведення аудитів з пожежної безпеки
  • Проведення навчань з пожежної безпеки
  • Розробка планів евакуації
  • Оформлення декларацій з пожежної безпеки
 • Координація та нагляд у сфері HSE проектів в Україні та за кордоном

  • Координація та нагляд у сфері HSE проектів в Україні та за кордоном
  • Управління персоналом у сфері HSE проектів в Україні та за кордоном на умовах аутсорсінгу
 • Розробка документів

  • Політики
  • Процедури
  • Інструкції
  • Матриці
  • Чек-листи
 • Навчання

  Всі тренінги та семінари проводяться визнаними і кваліфікованими фахівцями, аудиторами та досвідченими експертами приватного та адміністративного сектора:

  • Культура безпеки
  • Управління ризиками
  • Блокування джерел енергії LOTO і нульовий доступ до обладнання
  • Ефективна комунікація в області HSE
  • Надання першої долікарської допомоги
  • Дії в надзвичайних ситуаціях

Для детальної консультації звертайтеся до нас!

(044) 354 16 00, contact.bsd@bureauveritas.com