ISCC EU сертифікація

ISCC EU - міжнародна сертифікація сталого розвитку та викидів парникових газів

ВИКЛИК БІЗНЕСУ

Для поліпшення своєї циклічності, зменшення вуглецевого сліду і обмеження впливу на навколишнє середовище, компанії звертаються до джерел енергії, які не засновані на викопному паливі. Оскільки альтернативні матеріали, що містять відходи, які переробляються і біопаливо, стають все більш доступними, організації повинні контролювати свої ланцюги поставок на предмет якості, надійності і стійкості. В умовах нової економіки відходи, що переробляються з продуктів (матеріалів) і упаковки будуть мати життєво важливе значення як докази їх стійкості і будуть більш конкурентоспроможними. У поєднанні з глобальним переходом до джерел відновлюваної енергії з низьким вмістом вуглецю, такими як біопаливо і біомаса, які грають ключову роль в уповільненні зміни клімату, багато урядів ставлять амбітні цілі щодо переробки та використання поновлюваних джерел енергії.

Добровільні схеми управління біопаливом допомагають компаніям довести свою відповідність директивам ЄС.

Сертифікація за схемою ISCC EU дає підприємствам можливість продемонструвати свою прихильність до сталого виробництва біопалива, переробки і закупівлі біомаси.

Що таке ISCC EU?

ISCC EU - міжнародна сертифікація сталого розвитку та викидів парникових газів. Перша міжнародна програма, яка заснована на Європейській Директиві 2009/28/ЄС, доповнена Директивою (ЄС) 2015/1513(RED) та Директивою про якість палива 2009/30/ЄC, доповнена Директивою (ЄС) 2015/1513 (FQD).

СУПУТНІ ПОСЛУГИ

Послуги з валідації та перевірки в зв'язку зі зміною клімату. Послуги з перевірки викидів парникових газів (EU ETS ISO 14064); підтвердження і перевірка проектів (VCS, CDM, ISO 50001, CORSIA).

Основні переваги ISCC EU сертифікації
 • Демонстрація сталого бізнесу через пеервірку вашого ланцюга створення вартості матеріалів

 • Доступ на міжнародні ринки з сертифікацією Бюро Верітас вашого виробництва біомаси та біопалива

 • Кваліфікація для фінансових ініціатив, що відповідає критеріям стійоксті ЄС для цілей призначення біопалива

 • Забезпечення вашої прихильності до економіки закритого циклу споживачам, постачальникам, акціонерам

НАШ ПРОЦЕС СЕРТИФІКАЦІЇ
 

ISCC EU: Bureau Veritas - визнаний орган по сертифікації добровільної схеми ISCC EU по сталості біомаси. Сертифікація ISCC, розроблена в Німеччині, поширюється на всі види біомаси, яку вирощують і збирають в усьому світі. Завдяки сертифікації Bureau Veritas компанії можуть довести, що їх виробництво біопалива і біомаси відповідає нормам ЄС.

Основні етапи процесу сертифікації:

 • Визначення області сертифікації
 • Сертифікаційний аудит проводиться в  1 етап:

1 етап. Перевірка готовності організації до сертифікації. Оцінка впровадження, в тому числі ефективності, системи управління організацією.

Наглядові аудити - проведення даних аудитів прийнятно тільки для тих компаній, які сертифікувалися вперше починаючи з 2020 року і працюють з відходами/залишками. Кількість наглядових аудитів залежить від типу відходів/залишків.

НА ЯКІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДАНА СЕРТИФІКЦІЯ?

Ключові області, що охоплюються цією сертифікацією:

 • Виробники та продавці (трейдери) біопалива
 • Елеватори та склади, які зберігають зерно для виробництва біопалива
 • Фермери, які вирощують сировину для біопалива
 • Експортери в ЄС сировини для біопалива
 • Пункти збору відходів і залишків, продавці відходів і залишків.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

contact.bsd@bureauveritas.com

+38 044 354 16 00