ОПИС

Система KZR INiG – це польська система сертифікації біомаси та біопалива, що діє по всьому світу. Вона базується на вимогах Директиви RED II про відновлювані джерела енергії (2018/2001/ЄС). Вона була розроблена в Інституті нафти і газу – NRI, компанії з більш ніж 70-річним досвідом роботи в галузі біопалива, яка тісно співпрацює з галуззю по всьому світу.

Система KZR INiG приймає схеми, які визнані Європейською комісією. Система KZR INIG використовується для сертифікації сталого виробництва біопалива, біорідин та вирощування сировини. Система KZR INIG не має територіальних обмежень. Це означає, що будь-який постачальник, пов'язаний з ланцюгом постачання, може підлягати сертифікації, незалежно від місця ведення бізнесу.

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ

• Виробники біомаси (ріпак, кукурудза, пшениця, інші)
• Виробники відходів та залишків(гній, відпрацьована олія тощо)
• Виробники сировини для виробництва біопалива (наприклад, ріпакова олія, меляса, дистилят та інші)
 • Виробники біопалив, біорідин та палива з біомаси

Чому саме KZR INIG?

• Зручна, глобальна та визнана Європейською Комісією схема
• Гнучкість і швидкість реагування
• Дозволяє спільно переробляти біо- та викопні фракції
• Мінімізація адміністративного навантаження шляхом адаптації вимог KZR INIG до існуючих систем управління
• Дозволяє використовувати дані за замовчуванням для визначення викидів парникових газів
• Конкурентоспроможна ціна