45

ISO 45001:2018 - система менеджменту охорони та гігієни праці

ДЕМОНСТРУЙТЕ ВАШУ ЗДАТНІСТЬ ДО ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ З
ДОПОМОГОЮ ISO 45001

ВИКЛИК БІЗНЕСУ

Людський капітал вашої компанії – це ваш самий більший актив, тому здоров’я та безпека ваших
співробітників являється одним з ключових факторів успіху вашого бізнесу. Ціль стандарту ISO
45001:2018 – допомогти вам створити систему менеджменту, яка проактивно буде сприяти зменшенню травм чи хвороб.

РІШЕННЯ

Що таке ISO 45001:2018?

ISO 45001 – це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до систем менеджменту охорони праці та техніки безпеки. Він дозволяє організації мати контроль та знання про всі відповідні небезпеки, які виникають в результаті нормальної роботи та непередбачуваних ситуацій, та підвищувати свою продуктивність.

ЯКІ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ?

Впровадження ISO 45001 являється стратегічним та операційним рішенням для вашої компанії, яке дозволяє вам отримати безліч переваг:

 • Скоротити кількість травм, проблем зі здоров’ям та смертельних випадків в виробничій практиці.
 • Належна розробка та розповсюдження політики в сфері охорони праці та техніки безпеки з чітким управління зі сторони керівництва, а також зобов’язання дотримуватись діючого законодавства.
 • Підвищення репутації організації.
 • Більш точне визначення цілей організації в сфері охорони праці та техніки безпеки.
 • Більш мотивовані співробітники, активізація консультацій та участі в зборах по охороні праці.
 • Чітке управління зі сторони керівництва, а також дотримання системи менеджменту техніки охорони праці та техніки безпеки.
 • Покращення контролю над ризиками, а також показників та результатів в сфері охорони праці та техніки безпеки.

НАВІЩО ВИБИРАТИ ПОСЛУГИ БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН?

МЕРЕЖА – 150 000 діючих сертифікатів ISO та 5 700 кваліфікованих аудиторів, Бюро Верітас Сертифікейшн присутня в 140 країнах світу з локальними спеціалістами в 80 країнах.

ЕКСПЕРТИ – Наші аудитори володіють достатніми знаннями в конкретних сферах промисловості, локального законодавства, ринків та мов, що дозволяє їм представляти рішення, адаптовані до ваших потреб.

ВИЗНАННЯ - Бюро Верітас Сертифікейшн визнана більш чим 40 національними та міжнародними акридитаційними органами по всьому світу.

ЗНАК ВСЕСВІТНЬОГО ВИЗНАННЯ - Знак "Бюро ВерІтас СертифІкейшн" – всесвітньо визнаний символ незмінної прихильності вашої організації до покращення, сталого розвитку та надійності.

НАШ ПРОЦЕС СЕРТИФІКАЦІЇ

Image
img2
Основні етапи процесу сертифікації: 
 1. Визначення сфери сертифікації.
 2. Попередній аудит (по запиту): аналіз прогалин та діагностика вашого теперішнього положення згідно стандарту.
 3. Сертифікаційний аудит проводиться в 2 етапи: (1. Перевірка готовності організації до сертифікації. 2. Оцінка впровадження, в тому числі ефективність системи менеджменту організації).
 4. За успішними результатами 2-го етапу аудиту видається сертифікат терміном на 3 роки.
 5. Наглядові аудити проводяться з метою перевірки того, що система менеджменту продовжує відповідати вимогам стандарту, а також з метою контролю за постійним покращенням.
 6. Ресертифікація після закінчення 3 років для підтвердження безперервної відповідності та ефективності системи менеджменту взагалі.

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

НАВІЩО МОЇЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖУВАТИ ISO 45001:2018?
 • Підняти імідж вашої організації в сфері охорони здоров’я та безпеки праці: впровадивши сертифікацію ISO 45001, ви отримуєте підтвердження того, що ваша організація притримується принципів охорони здоров’я та безпеки своїх співробітників.
 • Демонстрація дотримання правових норм в сфері безпеки: сертифікована система менеджменту та охорони праці та промислової безпеки забезпечує ефективне управління дотримання правових норм. Впровадження системи менеджменту охорони праці та промислової безпеки в даний час являється законодавчою вимогою в багатьох країнах світу.
 • Скоротити страхові взноси: скоротивши кількість нещасних випадків чи пошкоджень обладнання чи виробничих майданчиків, організація також може зменшити страхові звноси, вартість штрафів та громадянських позовів.
 • Знак, який підтверджує прагнення вашої організації до досконалості: знак сертифікації Бюро Верітас визнаний в усьому світі як цінний символ надійності, стійкості та довіри.
ЯКІ ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ISO 45001:2018 ТА OHSAS 18001?

ISO 45001 – це міжнародний стандарт ISO, який замінює стандарт OHSAS 18001. ISO 45001 був розроблений, для того щоб бути повністю сумісним з іншими стандартами, такими як ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015. Стандарт пропонує новий підхід до визначення ризиків, професійного здоров’я та концепції робочого місця та робітника. ISO 45001 надає управління безпекою на всі сфери діяльностю організації.


СУПУТНІ ПОСЛУГИ

Окрім сертифікації по стандарту ISO 45001, Бюро Верітас Сертифікейшн пропонує послуги широкого спектру стандартів по
системам менеджменту, які включають в себе:

Оскільки більшість з цих стандартів побудовані в відповідності до стандарту ISO 45001, Бюро Верітас Сертифікейшн
пропонує можливість інтегрувати послуги по сертифікації, забезпечуючи послідовність та оптимізацію.