iso50k

ISO 50001

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Покращення методів управління енергоспоживання

 

БІзнес-задача

Ефективне управління енергоспоживанням – найважливіше питання для успіху будь якого підприємства. Для багатьох рішення – це система енергетичного менеджменту (СЕМ) – метод для систематичного управління енергоспоживанням. Окрім підвищення енергоефективності, СЕМ може скоротити витрати та зменшити викиди парникових газів (ПГ), забезпечивши вам конкурентну перевагу.

ЩО ТАКЕ ISO 50001?

ISO 50001:2018 - це остання версія передового міжнародного стандарту СЕМ. В ньому вказані вимоги, які дозволяють організації розробити та впровадити політику, визначити значні області енергоспоживання та намітити цілі по зниженню енергоспоживання. Новий стандарт ISO 5001 відповідає структурі високого рівня ISO та підходу, заснованому на оцінці ризиків, що робить  його більш простим, ніж коли небуть, щоб інтегрувати його в діючі системи менеджменту якості (ISO 9001 СМЯ), навколишнього середовища (ISO 14001 СЕУ) та системи управління охороною здоров’я та безпекою праці (ISO 45001 СУОЗБП) заснованими на стандартах 

ЧОМУ МОЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВИННА ВПРОВАДИТИ ISO 50001?

  • Знизити витрати зі структурованим підходом визначення, вимірювання та управління енергоспоживанням
  • Покращення ефективності бізнесу шляхом впливу на поведінку та виявлення можливостей для зниження енергоспоживання
  • Задіяти вище керівництво, зробити управління енергією питанням ради директорів
  • Відповідати законодавству, досягненню поточних та майбутніх цілей у сфері енергоефективності та скороченню викидів парникових газів
  • Формалізуйте вашу енергетичну політику та цілі, впроваджуйте енергоефективне мислення в вашу організацію.

ДЛЯ КОГО ЦЕ?

ISO 50001 підходить для будь-якої організації – незалежно від її розміру, сфери або географічного положення.  Вона особливо актуальна для енергоємних галузей, а також тих, хто стикається з обмеженнями з питань ПГ.

Переваги бюро верітас

Новаторство в системах енергетичного менеджменту - ISO 50001 заснований на стандартах, згідно з якими Бюро Верітас Сертифікейшн акредитовано DANAK по DS2403: 2001 в Данії та SWEDAC по SS627750:2003 у Швеції.

Лідер в сертифікації сталого розвитку - Бюро Верітас Сертифікейшн є провідним сертифікаційним органом в сфері схем раціонального природокористування, з досвідом роботи з системами екологічного менеджменту та соціальної відповідальності.

Мережа - Присутність більш ніж в 100 країнах світу означає, що наші клієнти отримують подвійну перевагу - досвід роботи на міжнародній арені та глибоке знання місцевих вимог.

Символ визнання у всьому світі - У всьому світі логотип «Bureau Veritas Certification» - це визнанний символ постійного прагнення організації до вдосконалення, сталого розвитку та надійності.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

ISO 14001 або ISO 50001?

ISO 14001 розглядає енергію з точки зору використовуваних природних ресурсів та впливу на навколишнє середовище, а також вимагає управління екологічними впливами. Незважаючи на різні цілі, способи, вимоги і переваги, обидва стандарти схожі в основному призначенні - зниженні впливу на навколишнє середовище. ISO 50001 переважно орієнтований на оптимізацію енергоспоживання, що сприяє зниженню фінансових витрат. До того ж, щоб отримати сертифікат за стандартом ISO 50001, організація не зобов’язана запроваджувати систему екологічного менеджменту згідно із Стандартом ISO 14001.