iso50k

ISO 50001

Сертифікація систем енергетичного менеджменту

ЗАВДАННЯ БІЗНЕСУ

Енергоспоживання вважається ключовим показником для компаній. Економія енергії означає зниження експлуатаційних витрат. Енергоспоживання також передбачає скорочення викидів і прояв більшої турботи про природні ресурси. Ці заходи мають достатньо вагоме значення для організацій, які прагнуть слідувати і сприяти раціональному природокористуванню. Енергоємні виробництва та інші галузі можуть істотно поліпшити типи споживачів енергії, за допомогою оптимізації енергоспоживання та збільшення обсягу використання енергії з відновлюваних джерел.

РІШЕННЯ

Система енергоменеджменту забезпечує постійне поліпшення в сфері якості, безпеки та охорони навколишнього середовища. Ця концепція на сьогодні застосовується для поліпшення типів споживачів енергії. ISO 50001 - це новий глобальний стандарт енергетичного менеджменту. Його вимоги:

  • Встановлення енергетичної політики з конкретними завданнями в галузі поліпшення енергоефективності;
  • Встановлення енергетичної базової лінії, визначення критичних областей і розуміння елементів, які впливають на використання енергії;
  • Періодичне прогнозування енергоспоживання, що допомагає створити чітку картину для планування інвестицій і поліпшень;
  • Аналіз енергоспоживання в ході прийняття рішень для проектування і закупівель устаткування, сировини або послуг.

Переваги бюро верітас

Новаторство в системах енергетичного менеджменту - ISO 50001 заснований на стандартах, згідно з якими Бюро Верітас Сертифікейшн акредитовано DANAK по DS2403: 2001 в Данії та SWEDAC по SS627750:2003 у Швеції.

Лідер в сертифікації сталого розвитку - Бюро Верітас Сертифікейшн є провідним сертифікаційним органом в сфері схем раціонального природокористування, з досвідом роботи з системами екологічного менеджменту та соціальної відповідальності.

Мережа - Присутність більш ніж в 100 країнах світу означає, що наші клієнти отримують подвійну перевагу - досвід роботи на міжнародній арені та глибоке знання місцевих вимог.

Символ визнання у всьому світі - У всьому світі логотип «Bureau Veritas Certification» - це визнанний символ постійного прагнення організації до вдосконалення, сталого розвитку та надійності.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

ISO 14001 або ISO 50001?

ISO 14001 розглядає енергію з точки зору використовуваних природних ресурсів та впливу на навколишнє середовище, а також вимагає управління екологічними впливами. Незважаючи на різні цілі, способи, вимоги і переваги, обидва стандарти схожі в основному призначенні - зниженні впливу на навколишнє середовище. ISO 50001 переважно орієнтований на оптимізацію енергоспоживання, що сприяє зниженню фінансових витрат. До того ж, щоб отримати сертифікат за стандартом ISO 50001, організація не зобов’язана запроваджувати систему екологічного менеджменту згідно із Стандартом ISO 14001.