CE

СЕ МАРКУВАННЯ

Сертифікація промислової продукції за вимогами директив ЄС

ПОТРЕБИ РИНКУ

Щоб продукція потрапила на ринок ЄС, вона повинна відповідати вимогам директив і стандартів, які діють на цій
території. При цьому завдання виробника - розібратися, які з існуючого безлічі директив і стандартів застосовні для
оцінки відповідності тієї чи іншої продукції, а також довести таку відповідність.

РІШЕННЯ

Що таке CЕ маркування?

Наносячи СЕ маркування на продукцію, виробник, його представники або імпортер, підтверджують, що така
продукція відповідає обов'язковим вимогам всіх застосовних директив ЄС. Як приклад, європейським директивам,
згідно яких вимагається нанесення СЕ маркування, є директиви, що застосовуються до обладнання під тиском,
іграшок, медичних приладів, машинного обладнання, низьковольтного обладнання, радіо- та телекомунікаційного
обладнання, електромагнітної сумісності.


Всього нараховується 22 директиви, які встановлюють вимоги до СЕ маркування.


Виробник, що діє в межах Європейського Союзу або поза ним, несе повну відповідальність за відповідність своєї
продукції конкретним Директивам та за нанесення на неї маркування CЕ. Виробник може уповноважити свого
представника, який перебуває у Євросоюзі, діяти в його інтересах. У виняткових випадках, фізична особа, яка
відповідає за розміщення продукту на ринку, може вважатись, тою, що бере на себе відповідальність виробника.

  • Маркування СЕ говорить про відповідність продукту вимогам, які висуваються виробнику у країнах Євросоюзу.
  • Знак СЕ на продукції є заявою відповідальної особи про те що:
  1. продукт відповідає всім застосовним настановам ЄС
  2. виконані необхідні процедури оцінки відповідності.
  • Маркування СЕ є обов’язковим і його слід наносити на продукцію до того, як вона буде введена на ринок чи в експлуатацію, за винятком випадків, коли директиви вимагають іншого. Якщо продукція підпадає під вплив декількох директив, які вимагають нанесення СЕ маркування, то нанесене маркування вказує на те, що продукція відповідає всім цим директивам.
  • Продукт може бути не маркований знаком СЕ, якщо тільки він не відноситься до директиви, яка передбачає нанесення СЕ маркування.

Які основні переваги?

  • Вихід на другий за величиною світовий ринок імпорту (та най більший ринок експорту).
  • Необхідно розуміти Ваші зобов’язання та демонструвати відповідність.
  • Співробітництво з органами, які підтверджують відповідність на стадії розгляду проекту, сприяють скороченню термінів, відведених для виконання проекту, і скороченню витрат.
  •  Поєднання СЕ маркування з іншими схемами сертифікації, такими як Схема CB, Сертифікація безпеки (США/Канада), CCC, ГОСТ-Р і т.п. дозволяє у подальшому скорочувати терміни та витрати.