23

AIM PROGRESS

СЕРТИФІКАЦІЯ

Забезпечення та просування практики відповідного відбору постачальників по всьому ланцюгу постачання.

AIM progress* - це форум провідних брендів, які намагаються просувати відповідальний вибір постачальників, покращувати ефективність та результативність оцінки постачальників, а також скорочувати кількість дублюючих оцінок при однакових аудитах але різних постачальників. Таким чином, постачальникам рекомендується ділитися своїми звітами про оцінку безпосередньо з AIM Progress по запиту чи загружати їх на платформу даних, як обмін етичними даними постачальників (SEDEX) чи інші, котрі забезпечують безпечний обмін даними в онлайн режимі між постачальниками та клієнтами.

*Association des Industries de Marque – Асоціація європейських брендів/ Програма відповідального підходу до вибору постачальників

AIM PROGRESS ПРОГРАМА ЗАСНОВАНА НА 4 ПРИНЦИПАХ:

Image
21
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
 • Ефективність затрат
 • Мінімізація існуючих ризиків

 • Підвищення прозорості

 • Підвищення довіри клієнтів

 • Оптимізоване виробництво

 • Безперервний процес удосконалення

 • Зміцнення відносин з роздрібними дистриб’юторами

 • Ефективний контроль внутрішніх процесів та мінімізація ризику виникнення збоїв

 • Діючий член Групи асоційованих аудиторів Sedex (AAG)

ПРОПОЗИЦІЇ БЮРО ВЕРІТАС
 • Вибір аудитора – Застосовуються більш жорсткі критерії відбору для забезпечення того, щоб послуги надавались кваліфікованими та компетентними аудиторами.
 • Оцінка ризиків – З ціллю підвищення кваліфікації постачальника та надання йому допомоги в розвитку, наші аудитори демонструють позитивні приклади, а також невідповідності та зауваження протягом всього процесу оцінки та складають комплексний звіт.
 • Простота в використанні – Бюро Верітас пропонує своїм партнерам підтримку, необхідну для виконання всіх вимог протягом всього процесу: від отримання реєстраційного номеру SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange - Обмін етичними даними постачальників), заповнення анкети самооцінки (SAQ), до загрузки аудиторського звіту в базу даних SEDEX.
 • Знання та досвід – Ми підтримували та продовжуємо підтримувати роздрібні компанії, бренди та їх ланцюги постачання.
 • Покращення виробничих показників – Постійне поліпшення систем менеджменту якості постачальників та якості виготовленої продукції.
 • Технолонічні рішення – Ефективна підтримка виконання програм відповідності та менеджменту.
Часті питання

ЩО ТАКЕ АУДИТ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ?

Аудит третьої сторони – аудит, який проводить незалежний виконавець. Аудит дозволяє кваліфікувати постачальників та виробників та допомагає контролювати ланцюжок постачання.

ЧОМУ Я ПОВИНЕН ПРОВОДИТИ АУДИТ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ?

Для управління ланцюгом постачання ключовим моментів являється наявність повних знань про постачальників.

Компанії-учасники AIM Progress мають серйозні устремління до корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), включаючи відповідальний вибір постачальників, та повинні:

 • Уникати таких проблем, як низькі стандарти праці в ланцюгах постачання;
 • Приймати активні заходи по зниженню ризиків;
 • Бути ефективними та діючими в реалізації цих заходів.
СКЛАДОВІ АУДИТУ AIM PROGRESS
 1. ВСТУПНА НАРАДА
 2. АУДИТ САЙТУ
 3. АНАЛІЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 4. ІНТЕРВ’Ю 1 
 5. ІНТЕРВ’Ю 2
 6. ПІДГОТОВКА ЗВІТІВ
 7. ЗАКЛЮЧНА НАРАДА
 • Пояснення цілі, стандарту та вимог аудиту.
 • Підтвердження наявності необхідних документів.
 • Оцінка умов праці та проживання робітників.
 • При необхідності вибір додаткових співробітників для конфіденційного інтерв’ю.
 • Перевірка платіжних відомостей (відпрацьованих годин та ін) та кадрового обліку.

 • Документи, які пов’язані з охороною навколишнього середовища, діловою етикою, охороною праці та технікою безпеки.

 • Індивідуальна чи групова співбесіда з робітниками з питань нормативних вимог.

 • Співбесіда з керівництвом з питань, виявлених в процесі перевірки документів.

 • Аудитори консолідують свої виводи та погоджують План коригувальних дій та готують Аудиторський загальний звіт в відповідності до Керівництва по провідним практикам Sedex.

 • Пояснення всіх невирішених питань та проблем з керівництвом підприємства.