BRC

BRC

Стандарт харчової промисловості для постачальників та підприємств роздрібної торгівлі

завдання бізнесу

Вимоги до харчової безпечності постійно збільшуються. Споживачі та державні контролюючі органи представляють все більш жорсткі вимоги до того, щоб харчові продукти, якими ми харчуємося, відповідали найвищим нормам якості та безпечності. В випадку виникнення проблеми, її джерело повинно бути негайно виявлено та усунуто. Ці вимоги, в першу чергу, стосуються роздрібної торгівлі, однак відповідальність за якість та безпечність продуктів харчування тепер розповсюджується на весь ланцюг поставок, включаючи виробників харчової продукції, сировини та транспортних компаній. 

 


Рішення

BRC Global Standard for Food Safety – стандарт з харчової безпеки, який вимагає документального підтверждення якості та безпечності харчової продукції, опублікований британським консорціумом операторів роздрібної торгівлі (British Retail Consortium), признаний Глобальною ініціативою по харчовій безпечності (GFSI).
Схема BRC представляє собою надійний інструмент управління безпечністю та якістю харчової продукції при поставках в роздрібні  торгові мережі. Стандарт широко використовується в країнах Європейського Союзу, Північній та Південній Америці, на Середньому та Далекому Сході.
Стандарт представляє інтерес для підприємств, які планують працювати з європейськими торговими мережами, його можна використовувати по всьому ланцюгу проходження продовольчих товарів за виключенням первинного виробництва. 

В чому заключається основні переваги BRC?

 • Доступ на міжнародний ринок
 • Зміцнення ділових взаємодій з підприємствами родрібної торгівлі
 • Достатня "прозорість" в роботі
 • Зміцнення довіри зі сторони споживачів
 • Оптимізація виробництва
 • Зменшення суттєвих ризиків для харчової безпечності до мінімуму
 • Ефективне управління внутрішніми процесами
 • Демонстрація учасникам харчового ланцюга упередженого підходу до питань харчової безпечності
 • Основна увага приділяється найважливішим питанням

ЧОМУ БЮРО ВЕРІТАС?

 • Досвід в сфері харчової безпечності – Бюро Верітас Сертифікейшн працює з усіма учасниками ланцюга поставок, забезпечуючи відповідність найвищим вимогам в сфері харчової безпечності. 
 • Визнання – Бюро Верітас Сертифікейшн має акредитацію по ряду схем харчової безпечності з боку міжнародних органів по акредитації – UKAS.
 • Мережа – Ми маємо представництва в 140 країнах світу.  Присутність в усьому світі означає, що наші клієнти отримують подвійну перевагу - досвід роботи на міжнародній арені та детальне знання локальних реалій (мова, культура, законодавство, звичаї та інше), що гарантує виключно якісне проведення аудиту. 

ПРОЦЕС СЕРТИФіКАЦії


Основні етапи процесу сертифікації:

 • Визначення сфери сертифікації;
 • Попередній аудит (по бажанню), аналіз недоліків та оцінка відповідності стандарту на даний момент;
 • Сертифікаційний аудит для підтвердження відповідності вимогам BRC;
 • Видача сертифікату терміном дії на 1 рік;
 • Ресертифікаційні аудити для відстеження постійної відповідності та покращень.

питання та відповіді


В чому основні відмінності між BRC та IFS?

Обидва стандарти адресовані постачальникам підприємств роздрібної торгівлі. В них однакові цілі, але різні шляхи та способи їх досягнення. Основи аудиту по кожному з цих стандартів дуже схожі, але, критерії та їх досягнення відрізняються. При оцінці стандарту IFS використовується система балів та категорій, що не вимагається стандартом BRC. Схожість цих стандартів дозволяє проводити комбіновані аудити третьої сторони. Однак, необхідна звітність відрізняється настільки, що при складанні звітів по обом стандартам економії часу практично немає. Різниця між BRC та IFS, оцінюється в 15-20%, обумовлена культурними відмінностями між  країнами засновниками. Наприклад, BRC  дозволяє сертифікацію постачальника при наявності суттєвої невідповідності за умов, що протягом 28 днів цей постачальник надасть об'єктивні свідоства усунення такої невідповідності. В свою чергу,  IFS не дозволяє видачу сертифікату при наявності хоч однієї суттєвої невідповідності.